Projekt

Rewitalizacja dla Dobra Wspólnego – projekt międzynarodowy

Projekt bez tytułu (18)

Rewitalizacja dla dobra wspólnego to działania realizowane od listopada 2019 roku, których ponadnarodowym Partnerem jest hiszpańska organizacja Asociación Jóvenes Solidarios. Środki finansowe na realizację projektu uzyskano z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

Efektem realizacji projektu jest publikacja, pt. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?”. Jest to polskojęzyczne wydanie, dostosowane do naszych realiów. Publikacja powstanie na bazie anglojęzycznej wersji podręcznika pt. „The Young Entrepreneurs – If Not You Then Who?” napisanej przez konsorcjum autorskie z 4 krajów europejskich – Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Słowacji. Jej Autorzy, w sposób jasny i procesowy, wprowadzają Czytelnika w aspekty gospodarki dobra
wspólnego (GDW), proponując przy tym ciekawe i angażujące rozwiązania dydaktyczne. Koncepcja GDW jest ściśle powiązana z wizją, jaką reprezentują, nie tylko Autorzy oryginalnej wersji książki. Jest też zbieżna z poglądami pomysłodawców i inicjatorów jej polskiego wydania, czyli Fundacji Nauka dla Środowiska.

Głównym celem projektu jest wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwiększającą ich zatrudnienie.

Dzięki przeniesieniu  modelu ES-E osoby pracujące z młodzieżą nabędą umiejętności i materiały , które zwiększą rozwój obywatelskich i przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży obszarów rewitalizowanych. Młodzież ta będzie ogromnym wsparciem liderów miejscowych włączając się w realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na dobro wspólne. To zapewni zarówno wsparcie inwestycyjne obszarów rewitalizacji jak i zmianę postaw młodzieży oraz rozszerzy ofertę edukacyjną szkół, świetlic, domów kultury i organizacji pozarządowych. Pakiet edukacyjny wraz z podręcznikiem wytworzony w ramach projektu będzie wykonany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dokumenty do pobrania – Młodzi Przedsiębiorcy.zip