Projekt

Aflatoun

www: http://aflatoun.pl/

Dane kontaktowe:
Anna Frankowska
anna.frankowska@ndsfund.org

Marta Czerwińska
Global Master Trainer
Aflatoun

Aflatoun

Zacznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.

Arthur Ashe

 

Pracujesz z dziećmi i młodzieżą i chcesz dowiedzieć się, jak w atrakcyjny sposób przekazywać im wiedzę z zakresu edukacji społecznej i finansowej?

Czym jest Aflatoun?

„Aflatoun” to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat. Wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie i obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób. Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. W ramach programu tworzone są lokalne Kluby Aflatoun, dzięki którym edukacja odbywa się w sposób ciągły, a nie doraźny.

Jeśli chcesz zostać edukatorem Aflatoun, wypełnij formularz kontaktowy i weź udział w szkoleniu, podczas którego przygotowujemy edukatorów programu, udostępniając innowacyjne narzędzie edukacyjne. Podczas zajęć wykorzystujemy międzynarodową metodykę sieci Aflatoun opartą na nauczaniu empirycznym.