Projekt

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Kontakt:

+48 533 335 443

mikro2018@ndsfund.org

FIO

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 

Nabór trwa od 02.03.2020 do 15.04.2020 do godziny 15:30

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne, który zrealizowany będzie poprzez zwiększenie:

 • ilości inicjatyw oddolnych
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
 • wzmocnienie potencjału III sektora

podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania wśród co najmniej 52 lokalnych liderów oraz realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 52 mikrodotacji.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 roku i skierowany do:

 • młodych organizacji pozarządowych,
 • kół gospodyń wiejskich,
 • grup nieformalnych,
 • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: łobeskiego, drawskiego, świdwińskiego, wałeckiego i szczecineckiego.

 

Alokacja środków na rok 2020 wynosi dla:

 • młodych organizacji i dla grup nieformalnych składających wniosek wraz z Patronem (w tym o charakterze samopomocowym) – 200.000 zł; po 50.000 zł dla każdego z Oferentów
 • grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie (bez Patrona) – 60.000 zł; po 15.000 zł dla każdego z Oferentów.

Istotne informacje:

 • Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000zł.
 • Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji.
 • Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
 • Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
 • Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
 • W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
 • W przypadku realizacji projektu przez grupę samodzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na właściwego operatora:

– Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES dla grup z terenu: M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki,

– Fundację Nauka dla Środowiska dla grup z terenu powiatów: wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski,

– Koszalińską Agencja Rozwoju Regionalnego SA. dla grup z terenu: M. Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki,

– Fundację Pod Aniołem dla grup z terenu powiatów: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński.

 

Ulotka do pobrania:

Ulotka FIO

Niezbędne materiały do pobrania dostępne pod adresem:

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Co w projekcie

Informacja dla Realizatorów

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W związku z realizacją przez Państwa projektów w ramach programu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO

Więcej »