Projekt

Centrum Wsparcia Integracji

Projekt pt. “Centrum Wsparcia Integracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 85 282,12 zł
Dofinansowanie z FAMI: 639 615,94 zł
Całkowita wartość projektu: 852 821,25 zł

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa. Centrum Wsparcia Integracji realizowane jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Projekt ma na celu realizację szeregu działań, których efektem będzie podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim poprzez udzielanie systematycznego wsparcie cudzoziemcom w ramach wystandaryzowanych usług poradniczych (socjalne, prawne, psychologiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe) i edukacyjnych (kursy językowe i adaptacyjne).  Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie integracji imigrantów poprzez poprawę ich sytuacji życiowej oraz wdrożenie systemowych rozwiązań i standardów współpracy instytucjonalnej dla efektywnej integracji  na poziomie lokalnym i regionalnym.

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie:

 • legalizacji pobytu,
 • dopełnienia formalności związanych z legalnym zatrudnieniem, czy uzyskiwaniem ubezpieczenia zdrowotnego,
 • socjalno-bytowym,
 • uczestnictwa w kursach adaptacyjnych, zapoznających z tematyką polskiego prawa,
  tradycji i kultury,
 • uczestnictwa w kursach języka polskiego,
 • porad prawnych,
 • pomocy psychologicznej,
 • tłumaczenia dokumentów,
 • doradztwa zawodowego,
 • zajęć animacyjnych dla dzieci i ich rodziców,

 

Miejsce udzielania pomocy:

1)     „Centrum Wsparcia Integracji”

ul. I-go Maja 18/2 (pasaż Milenium), 75-061 Koszalin

Tel.: +48 539 677 733

Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek:          08:00-17:00
 • wtorek-piątek:         08:00-14:00

 

2)     Punkt edukacyjny Centrum Wsparcia Integracji:

ul. Racławicka 15-17 budynek F, 75-620 Koszalin

Tel.: 94 347 82 05

Sala szkoleniowa dla uczestników na kurs języka polskiego: 216 (III piętro)

 

Kontakt:
Justyna Węgrzynowska
justyna.wegrzynowska@ndsfund.org
94 347 82 05