Projekt

Centrum Wsparcia Integracji

Kontakt:
Justyna Węgrzynowska
justyna.wegrzynowska@ndsfund.org
94 347 82 05

fami_logo1 (1)

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa. Centrum Wsparcia Integracji realizowane jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Projekt ma na celu realizację szeregu działań, których efektem będzie podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim poprzez udzielanie systematycznego wsparcie cudzoziemcom w ramach wystandaryzowanych usług poradniczych (socjalne, prawne, psychologiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe) i edukacyjnych (kursy językowe i adaptacyjne).  Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie integracji imigrantów poprzez poprawę ich sytuacji życiowej oraz wdrożenie systemowych rozwiązań i standardów współpracy instytucjonalnej dla efektywnej integracji  na poziomie lokalnym i regionalnym.