Dobre Wsparcie

www.dobrewsparcie.org

Kontakt:
Izabela Rutkowska
ir@ndsfund.org
tel: +48 533 335 443

dw na strone

Dzięki wykorzystaniu technologii przyszłości i diagnozie rzeczywistych potrzeb użytkowników, Dobre Wsparcie daje nowe spojrzenie na pomoc opiekuńczą i system usług społecznych, który już dziś generuje bardzo wysokie koszty. Siłą Dobrego Wsparcia jest powrót do relacji ludzi żyjących blisko siebie. Innowacyjny program pobudza potencjał drzemiący w społeczności lokalnej. Dzięki wypracowanym 4 poziomom, pozwala obniżyć koszty usług opiekuńczych w gminie i odpowiada na wyzwania przyszłości.

Poznaj funkcjonalnośći:

Dobrej Opieki

Dobrego Opiekuna

Dobrej Rodziny

Dobrego Sąsiada