• Slider 1
    wspieramy otoczenie

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jedną z największych na Pomorzu Środkowym, niezależną filantropijną organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego. Od stycznia 2003 roku działamy dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udzielamy komplesowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz merytorycznego. W naszej pracy stawiamy na partnerstwo poprzez wspólne wartości i korzyści. Prowadzimy własne kampanie i programy społeczne, ponieważ patrzymy na lokalne potrzeby przez pryzmat dostępnych zasobów ludzkich, ekonomicznych i przyrodniczych. Wprowadzamy systemowe i trwałe rozwiązania w samorządach oraz przedsiębiorstwach i społecznościach.

Współpracownicy Fundacji to specjaliści ze świata nauki uznani praktycy w działaniach społecznych i inwestycyjnych

ZAUFANIE

Nie prosimy o zaufanie, pracujemy na nie

INNOWACYJNOŚĆ

Dążymy do wyjątkowości, poszukując prostych rozwiązań.

SZACUNEK

Traktujemy innych, tak jak sami chcemy być traktowani.

EFEKTYWNOŚĆ

Stawiamy na trwałe rezultaty osiągane niewielkim kosztem.

EDUKACJA

Wzmacniamy tych
którzy rosną

Wdrażamy innowacyjne programy edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży. Przygotujemy młodych do aktywnego życia i działań lokalnych. Pomagamy opiekunom świetlic wiejskich, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi lub młodzieżą we wdrażaniu edukacji uczestniczącej i aktywnym zdobywaniu umiejętności. Organizujemy wyjazdy i międzynarodowe wydarzenia ukazujące różnorodność otaczającego nas świata.

EKOLOGIA

Wywieramy
dobry wpływ

Promujemy alternatywne źródła energii oraz turystykę przyjazną środowisku. Poprzez akcje społeczne, publikacje i warsztaty ukazujemy praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wprowadzamy rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju biznesu oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

EKONOMIA

Dajemy szansę
na niezależność

Wzmacniamy lokalny patriotyzm gospodarczy oraz mechanizmy wsparcia ekonomicznego społeczności lokalnych. Zarządzamy funduszami lokalnymi oraz pomagamy wyznaczać racjonalne długoterminowe cele finansowe. Doskonalimy zaradność życiową oraz umiejętności efektywnego zarządzania budżetem domowym. Rozwijamy działalność podmiotów ekonomii społecznej oraz świadomą przedsiębiorczość.

EMPOWERMENT

Wyzwalamy
pozytywną energię

Animujemy liderów, władze samorządowe oraz miejscowe organizację społeczne do realizacji samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych. W ramach ogólnopolskiego programu PAFW i ARFP ?Działaj Lokalnie? prowadzimy lokalne konkursy grantowe. Inspirujemy do podejmowania własnych działań i ukazujemy siłę sprawczości na poziomie lokalnym. Wspieramy instytucjonalnie i finansowo inicjatorów działań miejscowych.

ROZWÓJ

Rozwijamy się razem z otaczającym nas światem.

OTWARTOŚĆ

Angażujemy w twórcze rozwiązania wszystkich interesariuszy.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jawność naszych działań rozumiemy jako powinność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Stawiamy konkretne cele i z nich się rozliczamy.