DZIAŁANIA

Kierujemy się własną strategią 4E

Edukacja

Wzmacniamy tych, którzy rosną​

EDUKACJA

Wdrażamy innowacyjne programy edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży, szkolimy edukatorów, organizujemy międzynarodowe wydarzenia.

Ekologia

Wywieramy dobry wpływ

EKOLOGIA

Promujemy alternatywne źródła energii oraz zrównoważoną turystykę poprzez akcje społeczne, publikacje i warsztaty Edukujemy ekologicznie, tworzymy przyjazną przestrzeń publiczną.

EKONOMIA​

Dajemy szansę na niezależność​​

EKONOMIA

Wzmacniamy i rozwijamy działalność podmiotów ekonomii społecznej, świadomą przedsiębiorczość oraz lokalny patriotyzm gospodarczy.

empowerment

Wyzwalamy pozytywną energię​​

EMPOWERMENT

Animujemy lokalną społeczność do realizacji samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych, wspieramy instytucjonalnie i finansowo inicjatorów działań miejscowych.

Aktualne projekty

System Dobre Wsparcie

System Dobre Wsparcie to rewolucja w świecie usług opiekuńczych. Innowacyjne, uniwersalne rozwiązania zastosowane w systemie zostały docenione i nagrodzone przez Komisję Europejską tytułem RegioSTARS 2019,

Więcej »

Centrum Wsparcia Integracji

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa. Centrum Wsparcia Integracji realizowane jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej od

Więcej »

SZOWES

Misją Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Nasza oferta stanowi odpowiedź na potrzebę

Więcej »

Dobre Wsparcie

Projekt Dobre Wsparcie Zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej REGIO STARS 2019 w kategorii Wyrównywanie szans i ubóstwa!

Więcej »

Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW).

Więcej »

Społeczna Rewitalizacja

Chcesz mieć wpływ na zmiany w najbliższym otoczeniu i nie wiesz od czego zacząć? Wystarczy, że skontaktujesz się z Animatorem Lokalnym działającym na terenie Twojej

Więcej »

Aflatoun

Zacznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz. Arthur Ashe   Pracujesz z dziećmi i młodzieżą i chcesz dowiedzieć się, jak

Więcej »