LISTA RANKINGOWA NABÓR III – dotacje OWES

LISTA RANKINGOWA NABÓR III – dotyczy przyznania środków na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w projektach dofinansowanych w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” działanie 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie […]

Jak będą wyglądać konkursy w 2021 r. ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO?

Właśnie trwają konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021. Ważne jest, aby wszyscy przedstawiciele sektora ekonomii społecznej aktywnie włączyli się w proces konsultacji i mieli wpływ na ostateczny kształt zasad przyznawania środków. Będziemy Waszym głosem w tym procesie, bo pracując wspólnie Nasz głos będzie bardziej słyszalny. Dlatego zapraszamy Was do współudziału w tych konsultacjach i zgłaszania uwag […]

Dobre Wsparcie objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Chwalimy się!   Nasz system Dobre Wsparcie właśnie został objęty patronatem honorowym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej . Jest to dla nas kolejny sygnał, że nasza inicjatywa: zbudowanie ogólnopolskiej sieci centrów Dobrego Wsparcia wspierających pracę opiekunów, wolontariuszy i osób działających na rzecz seniorów – jest potrzebna. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i działamy dalej! A co […]

Wyniki naboru JST z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektu „Region Dobrego Wsparcia” w zakresie wsparcia usług społecznych w walce z COVID 19- AKTUALIZACJA 08.01.2021 R.

Prezentujemy wyniki naboru JST z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektu „Region Dobrego Wsparcia” w zakresie wsparcia usług społecznych w walce z COVID 19, AKTUALIZACJA 08.01.2021 Lista rankingowa – aktualizacja 08.01.2021 Lista rezerwowa – aktualizacja 08.01.2021

Przedłużenie terminu składania biznes planów

Przedłużamy termin składania biznes planów wraz z załącznikami dla uczestników projektu starających się o dofinansowanie na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES do dnia 22.01.2021 do godziny 16:00. Jednocześnie przedstawiamy zaktualizowaną kartę oceny wniosku, jaka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Wniosków. Karta oceny formalno-merytorycznej biznes planu.docx  

FIO – Klub Karaoke Seniorów

“Klub Karaoke Seniorów” to projekt realizowany przez grupę nieformalną ze Szczecinka oraz patrona: Fundację “Miłosierdzie i Wiedza” Realizacja projektu zakładała aktywizację i integrację społeczności lokalnej poprzez organizowanie warsztatów wokalnych oraz spotkań poetycko-wokalnych. W ramach projektu średnio dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty karaoke zaś spotkania poetycko-wokalne odbywały się średnio raz w miesiącu. Zakupiono również […]