Rozpoczynamy kolejną edycję Działaj Lokalnie!

Rozpoczynamy kolejną edycję Działaj Lokalnie! Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu […]

Zmiana Regulaminu udziału w projekcie pn. “Region Dobrego Wsparcia”

„Region Dobrego Wsparcia” to 3-letni projekt finansowany ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej: Województwo Zachodniopomorskie (lider) wraz z […]

Nabór członków do Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu: “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”.

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków trwa do 13:04:2022r. do godziny 13:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://mikrodotacje.ndsfund.org/aktualnosc/aktualnosci/629-nabor-czlonkow-do-komisji-oceny-wnioskow

Ruszył nowy projekt “Pomoc na wyciągnięcie ręki”

Projekt pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” (nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K010/21), który realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska, Powiat Koszaliński i Gminę Biesiekierz. Projekt realizowany będzie w zakresie usług opiekuńczych/sąsiedzkich w okresie 01.03.2022 r. – 31.10.2023 r. na terenie gmin: Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Sianów, Gmina Świeszyno. […]

Korpus Wsparcia Seniorów

Nasz system Dobre Wsparcie nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą RegioStars 2019 może być skutecznie wykorzystywany w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Nasza opaska wykorzystywana w telecentrum to: Zapraszamy do kontaktu, gdzie przestawimy naszą ofertę w odpowiedzi na założenia Korpusu Wsparcia Seniora 2022 jak również odpowiemy na pytanie w jaki sposób Dobre […]

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM PT. „USŁUGI SPOŁECZNE A CUDZOZIEMCY W POLSCE – BARIERY, ROZWIĄZANIA, REKOMENDACJE”

W obliczu niepewnej i dynamicznej sytuacji międzynarodowej oraz znaczących zmian w prawie, dajemy Państwu możliwość uczestnictwa w wyjątkowym webinarium pt.: „Usługi społeczne a cudzoziemcy w Polsce – bariery, rozwiązania, rekomendacje” podejmujący tematykę obszarów życia społecznego tj. zatrudnienie i rynek pracy, wynajem mieszkań, opieka zdrowotna w kontekście ukazania podstawowych praw, obowiązków i kierunków działania wobec obywateli państw trzecich przebywających w Polsce. Podczas dwugodzinnego […]