Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków

Fundacja Nauka dla Środowiska w ramach realizacji projektu pt. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do zgłaszania się w naborze na członków Komisji Oceny Wniosków. Szczegóły w regulaminie. Załączniki: Regulamin komisji oceny […]

Wyniki II naboru Działaj Lokalnie 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki II tury konkursu Działaj Lokalnie 2021. W wyniku oceny Komisji Konkursowej wybrano 1 przedsięwzięcie na łączną kwotę 6 000 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kontaktu z zespołem Ośrodka Działaj Lokalnie w Fundacji Nauka dla Środowiska. Załączniki: WYNIKI DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 – II NABÓR

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030 Nabór trwa do 06.08.2021 do godziny 20:00 Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia […]

Ewaluacja FIO 2014-2020

Na zlecenie NIW ewaluator zewnętrzny – Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. – realizuje badanie, którego wyniki pozwolą podsumować i ocenić efekty wsparcia udzielonego organizacjom ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Gorąco zachęcamy uczestników projektów dofinansowanych w ramach Programu FIO 2014-2020 do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej, która dostępna jest pod adresem: link: https://uczestnicyfio.webankieta.pl/ Wiedza uzyskana dzięki […]

Rozpoczynamy II turę konkursu Działaj Lokalnie!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza II nabór Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. […]

Wyniki Działaj Lokalnie i Ekologicznie

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki konkursu Działaj Lokalnie i ekologicznie 2021. W wyniku oceny Komisji Konkursowej wybrano 3 przedsięwzięcia na łączną kwotę 9 000 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kontaktu z zespołem Ośrodka Działaj Lokalnie w Fundacji Nauka dla Środowiska. Jednocześnie pragniemy podziękować pozostałym Wnioskodawcom, którzy podjęli się trudu przygotowania wniosku. Mamy nadzieję, […]