Tarcza antykryzysowa w powiecie świdwińskim

Przypominamy, że do 27 kwietnia (poniedziałek) jest czas na składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie proponuje następujące instrumenty: ➡ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ➡ Dofinansowanie […]

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie?  SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.  Działa w obrębie czterech regionów: szczecineckim, koszalińskim, stargardzkim, szczecińskim. Wsparcie SZOWES skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej i wszystkich tych, którzy są zainteresowani ich utworzeniem.  Oferta […]

Tarcza antykryzysowa w powiecie wałeckim

Przypominamy, że do 17 kwietnia (piątek) jest czas na składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu proponuje następujące instrumenty: ➡ Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ➡ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ➡ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Jeśli […]

Tarcza antykryzysowa w powiecie łobeskim

Przypominamy, że do 17 kwietnia (piątek) jest czas na składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie proponuje następujące instrumenty: ➡ Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ➡ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ➡ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Jeśli masz wątpliwości i […]

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy – 2 nabór

Publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w projektach dofinansowanych w ramach “SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” działanie 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa – 2 nabór.pdf

FAQ – MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

W jakim terminie możemy realizować projekt? Projekt można realizować od 01.05.2020 do 30.10.2020r.   Czy istnieje minimalny czas realizacji projektu? Tak, minimalna długość realizacji projektu to 1 miesiąc kalendarzowy.   Co rozumiemy pod pojęciem młoda organizacja pozarządowa? Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, który został wpisany […]