Dobiega końca 3 letnia kontynuacja działań rewitalizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dobiega końca 3 letnia kontynuacja działań rewitalizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że byliśmy realizatorem projektów ‘Społeczna Rewitalizacja’ i ‘Poszukiwacze zaginionych inicjatyw’ finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. O rewitalizacji i innych sukcesach EFS przeczytacie tutaj. Zapraszamy do lektury!

Rozpoczynamy ostatni nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy

Rozpoczynamy czwarty, ostatni już nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES-OWES w regionie szczecineckim na lata 2019-2023. Termin składania wniosków mija dnia 29 października 2021 do godz. 15:00. Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na […]

Nabór wniosków na tzw. wkłady własne do projektów o zasięgu regionalnym realizowanych z funduszy zewnętrznych

Do 17 sierpnia br. trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie.   Wszelkie informacje znajdą […]

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków

Fundacja Nauka dla Środowiska w ramach realizacji projektu pt. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do zgłaszania się w naborze na członków Komisji Oceny Wniosków. Szczegóły w regulaminie. Załączniki: Regulamin komisji oceny […]

Wyniki II naboru Działaj Lokalnie 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki II tury konkursu Działaj Lokalnie 2021. W wyniku oceny Komisji Konkursowej wybrano 1 przedsięwzięcie na łączną kwotę 6 000 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kontaktu z zespołem Ośrodka Działaj Lokalnie w Fundacji Nauka dla Środowiska. Załączniki: WYNIKI DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 – II NABÓR

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030 Nabór trwa do 06.08.2021 do godziny 20:00 Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia […]