„Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” – wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2020 r.

Z przyjemnością informujemy, iż został wydłużony termin realizacji  projektu pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” do dnia  30.06.2020 r. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 02.01.2018 roku do 30.06.2020 roku do wyczerpania puli uczestników i/lub puli środków finansowych na realizację Projektu. Aktualny Regulamin projektu: Regulamin […]

Wyniki rekrutacji na przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w PS

Publikujemy listę rankingową grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” w ramach drugiego naboru na przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w PS. Wyniki II naboru Grupy, które w wyniku oceny otrzymały pozytywną ocenę, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie. Kompletna dokumentacja powinna zawierać: Wniosek o przyznanie środków na […]

Spotkania animacyjne nt. projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Zapraszamy na spotkania animacyjne dotyczące naboru wniosków na MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020 Łobeski Dom Kultury, 11.03.2020r. godz.: 10:00, ul. Niepodległości 52 Łobez Świetlica Wiejska w Rakowie, 11.03.2020r. godz.: 17:00, Rakowo 14 Gminny Ośrodek Kultury w Radowie Małym, 12.03.2020r. godz.: 12:00, Radowo Małe 5 – ODWOŁANE Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Świdwinie, […]

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Nabór trwa od 02.03.2020 do 15.04.2020 do godziny 15:30 Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne, który zrealizowany będzie poprzez zwiększenie: ilości inicjatyw oddolnych […]

Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy

Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES-OWES w regionie szczecineckim na lata 2019-2023. Termin składania wniosków mija dnia 31.01.2020. Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy w PS

Wydłużenie terminu realizacji projektu “Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”

Z przyjemnością informujemy, iż został wydłużony termin realizacji  projektu pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” do dnia  30.04.2020 r. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 02.01.2018 roku do 30.04.2020 roku do wyczerpania puli uczestników i/lub puli środków finansowych na realizację Projektu. Aktualny Regulamin projektu: Regulamin […]