Wyniki rekrutacji na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy