Wydłużenie terminu realizacji projektu “Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”

Z przyjemnością informujemy, iż został wydłużony termin realizacji  projektu pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” do dnia  30.04.2020 r.
Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 02.01.2018 roku do 30.04.2020 roku do wyczerpania puli uczestników i/lub puli środków finansowych na realizację Projektu.

Aktualny Regulamin projektu:

Regulamin udziału w projekcie RPO WZP 76 obowiązujący od 31.12.2019

Dokumenty dla opiekuna

Dokumenty dla osoby niesamodzielnej