Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030

Nabór trwa do 06.08.2021 do godziny 20:00

Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:

  • Poprawę samoorganizacji społecznej.
  • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu:

https://mikrodotacje.ndsfund.org/aktualnosc/aktualnosci/609-ruszyl-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowym-mikrodotacje-lokalne