Rozpoczynamy ostatni nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy

Rozpoczynamy czwarty, ostatni już nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES-OWES w regionie szczecineckim na lata 2019-2023.

Termin składania wniosków mija dnia 29 października 2021 do godz. 15:00.

Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w PS

Załączniki do regulaminu dotacji

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu usprawnienia procesu aplikacyjnego.