Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy

Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES-OWES w regionie szczecineckim na lata 2019-2023.

Termin składania wniosków mija dnia 31.01.2020.

Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy w PS