Ewaluacja FIO 2014-2020

Na zlecenie NIW ewaluator zewnętrzny – Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. – realizuje badanie, którego wyniki pozwolą podsumować i ocenić efekty wsparcia udzielonego organizacjom ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Gorąco zachęcamy uczestników projektów dofinansowanych w ramach Programu FIO 2014-2020 do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej, która dostępna jest pod adresem: link: https://uczestnicyfio.webankieta.pl/

Wiedza uzyskana dzięki Państwa odpowiedziom przyczyni się do usprawnienia działania programów wspierających sektor obywatelski w Polsce.