Dobre Wsparcie laureatem konkursu Regiostars 2019!

Dobre Wsparcie zwycięzcą w najbardziej prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej  na najlepszy i najbardziej innowacyjny projekt europejski roku. Jest to jedyny (!) polski projekt w historii, który zdobył tytuł Laureata REGIOSTARS. Dobre Wsparcie zwyciężyło w swojej kategorii: Wyrównywanie szans i ubóstwa, gdzie w finale znalazły się duże transgraniczne projekty, w których siły łączyło kilka krajów, jak Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Belgia, czy Hiszpania.  Dobre Wsparcie jest projektem regionalnym, jednak o charakterze uniwersalnym, który może mieć zastosowanie w całej Europie, co doceniło jury złożone z grona ekspertów najwyższego szczebla.

Dobre Wsparcie to innowacyjny program na wyciągnięcie ręki, którego siłą jest powrót do relacji ludzi żyjących blisko siebie. Program pobudza potencjał drzemiący w społeczności lokalnej. Pozwala obniżyć koszty usług opiekuńczych w gminie i odpowiada na wyzwania przyszłości, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Rozwija usługi sąsiedzkie wykorzystując najnowsze technologie. Dzięki aplikacji Dobre Wsparcie każdy potrzebujący pomocy może zaalarmować o swojej potrzebie.

Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamienieckiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Operatorem Programu Dobre Wsparcie jest Fundacja Nauka dla Środowiska działająca jako podmiot ekonomii społecznej. Niskie koszty wdrażania Programu Dobre Wsparcie są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz wsparciu Budżetu Państwa ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zysk ze sprzedaży abonamentu przeznaczany jest na działalność w obszarze pożytku publicznego, by wzmacniać potencjał i kapitał społeczności lokalnych.

Więcej o Programie na: www.dobrewsparcie.org