AKTUALNOŚCI

06.05.2019
Rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia... CZYTAJ WIĘCEJ
06.05.2019
Zmiana treści zapytania ofertowego... CZYTAJ WIĘCEJ
06.05.2019
Rozpoczynamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy... CZYTAJ WIĘCEJ
06.05.2019
Rozpoczynamy rekrutację do projektu "SZOWES-OWES w regionie szczecineckim" na lata 2019-2023... CZYTAJ WIĘCEJ
26.04.2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Świadczenie usług hotelarsko gastronomicznych Nr postępowania: 1/PZI/04/2019... CZYTAJ WIĘCEJ