AKTUALNOŚCI

WYNIKI ZAPYTANIA - WYBÓR ANKIETERÓW

30.11.2016

Publikujemy wyniki zapytania -  realizacja badań ilościowych ankieterzy.

 

Zamawiający:

 

Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin         
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org

 

 

Przedmiot i wartość zamówienia:


Wybór wykonawców świadczących usługi badawcze - realizacja badań ilościowych ankieterzy  w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania: 2/RE/2016

 

Wartość Zamówienia: 16 800,00 PLN

Najkorzystniejsza oferta:

Wybrano obie złożone w ramach zapytania oferty.

·         Oferta Doroty Bury  nr 1/RE/ANKIETERZY/2016

·         Oferta Krzysztofa Szymańskiego nr 2/RE/ANKIETERZY/2016

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny oferty była w 100% cena. W związku z tym, że dwie oferty pani Doroty Bury i pana Krzysztofa Szymańskiego  opiewają na taką samą kwotę do projektu wybrano dwóch ankieterów. Planowaną w projekcie liczbę  godzin na realizację badań ilościowych ankieterzy 560 podzielono po 280 godzin dla pani Doroty Bury i pana Krzysztofa Szymańskiego.

 

 Pelen dokument do pobrania tu