AKTUALNOŚCI

?WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ? CZYLI WARSZTATY EDUKACJI SPOŁECZNO-FINANSOWEJ W GOSZKOWIE

28.02.2018

Wyjątkowy temat, niezwykle pracowici uczestnicy oraz dużo pozytywnej energii to właśnie charakteryzuje warsztaty edukacji społeczno-finansowej w Warsztatach Terapii Zawodowej przy Stowarzyszeniu Promyk w Goszkowie. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”.

Ich celem jest podniesienie kompetencji ekonomiczno-finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ. Uczestnicy podczas zajęć uświadamiają sobie potrzeby i wartości edukacji finansowej, analizują życiowy cykl wydarzeń, który uświadamia im potrzebę planowania wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania. Omówiono zagadnienia nagłych wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych i zasad racjonalnego pożyczania. Na zakończenie stworzono plan finansowy i zasady wprowadzania jego w życie.

Zajęcia stanowiły wyjątkowy czas edukacji i poznawania finansów w sposób aktywny i atrakcyjny z punktu widzenia uczestnika jako osoby odkrywającej świat finansów, aktywności i przedsiębiorczości społecznej.

Jako Fundacja pomagaliśmy i prowadziliśmy te warsztaty. Dziękujemy i polecamy się z "Wybierz Przyszłość...".