AKTUALNOŚCI

Równać Szanse na wyciągnięcie ręki !!!

03.10.2018

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach Programu Równać Szanse w Regionalnym Konkursie Grantowym

Termin spotkania:

8 października 2018 roku (poniedziałek)  godz. 17:00

Miejsce: Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Racławicka 15-17; 75-620 Koszalin

tel. 94 347 82 05; 533 335 443

Spotkanie da Państwu możliwości tworzenia wniosku aplikacyjnego, zrozumienia zasad konkursu oraz samego Programu Równać Szanse.

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 8 500.

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 roku godz. 12:00.

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki

- miejskie i gminne domy kultury

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)

- Ochotnicze Straże Pożarne

- nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Realizacja projektów pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Celem Programu Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl oraz www.stowarzyszenieswiatowid.pl