AKTUALNOŚCI

PRZYPOMINAMY, ŻE DZIŚ O 15:30 MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROJEKCIE "MIKRODOTACJE 2018"

20.08.2018

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina:

wnioski-mikro2018@karrsa.pl

w nieprzekraczalnym terminie: 20.08.2018, godzina 15:302.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:

mikro2018@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: 20.08.2018, godzina 15:30Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora.

Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”.

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

UWAGA - wniosek należy złożyć na aktualnym wzorze formularza wniosku o dofinansowanie w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE 2018

wszystkie aktualne dokumenty znajdują się pod linkiem w zakładce aktualności:
http://mikrodotacje-mil.karrsa.pl/