AKTUALNOŚCI

Dobre Wsparcie - zmiana kryterium dochodowego

01.10.2018
Informujemy iż podstawa wyliczenia kryterium dochodowego (dotyczy osób niesamodzielnych) uległa od 01.10.2018 roku podwyższeniu na podstawie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358
 
KRYTERIUM DOCHODOWE - DOTYCZY OSÓB NIESAMODZIELNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2018 R.:
 
Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
Program skierowany jest do osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego) o niskim dochodzie (792 zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 1051,50 zł przy gospodarstwie jednoosobowym).
 
Zmianie uległa Wstępna karta zgłoszeniowa - załącznik nr 12 do Regulaminu udziału w projekcie.

poniżej aktualnie obowiązujący: Regulamin udziału w projekcie z załacznikami: